lịch công tác

anh lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 Năm học 2018 – 2019 Từ ngày 17 tháng 12 đến ngày 22 tháng 12 năm 2018                   Trực tuần 2C  –  Thực hiện chương trình: Tuần 16  
Anh 22

LỊC CÔNG TÁC TUẦN 15

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 Năm học 2018 – 2019 Từ ngày 10 tháng 12 đến ngày 15 tháng 12 năm 2018                   Trực tuần 1D  –  Thực hiện chương trình: Tuần 15  
anh lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 Năm học 2018 – 2019 Từ ngày 03 tháng 12 đến ngày 08 tháng 12 năm 2018                   Trực tuần 1C  –  Thực hiện chương trình: Tuần 14   Thứ,…
46514678_2075742179403925_6187172248432934912_n

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 Năm học 2018 – 2019 Từ ngày 26 tháng 11 đến ngày 01 tháng 12 năm 2018                   Trực tuần 5D  –  Thực hiện chương trình: Tuần 13  
45890266_2221359994791101_1913113699338420224_n

LỊCH CÔNG T ÁC TUẦN 12

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 Năm học 2018 – 2019 Từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 27 tháng 11 năm 2018                   Trực tuần 5C  –  Thực hiện chương trình: Tuần 12  
45633715_624446331290804_1649286738952060928_n

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 Năm học 2018 – 2019 Từ ngày 12 tháng 11 đến ngày 17 tháng 11 năm 2018                   Trực tuần 4D  –  Thực hiện chương trình: Tuần 11   Thứ, ngày, tháng
anh 20.10

LỊCH CÔNG TÁC TUÀN 10

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 Năm học 2018 – 2019 Từ ngày 05 tháng 11 đến ngày 10 tháng 11 năm 2018                   Trực tuần 4C  –  Thực hiện chương trình: Tuần 10  
5D

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 Năm học 2018 – 2019 Từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 03 tháng 11 năm 2018                   Trực tuần 3D  –  Thực hiện chương trình: Tuần 9  
anh lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 Năm học 2018 – 2019 Từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 28 tháng 10 năm 2018                   Trực tuần 3C  –  Thực hiện chương trình: Tuần 8  
anh lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 Năm học 2018 – 2019 Từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 năm 2018                   Trực tuần 2D  –  Thực hiện chương trình: Tuần 7