lịch công tác

anh lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 Năm học 2017 – 2018 Từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 27 tháng 5 năm 2018   Thứ, ngày, tháng Sáng
anh lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 Năm học 2017 – 2018 Từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 27 tháng 5 năm 2018                         Trực tuần 2D  –  Thực hiện chương trình:   Thứ, ngày, tháng
lichsukhiotruong

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 Năm học 2017 – 2018 Từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 19 tháng 5 năm 2018                         Trực tuần 2C  –  Thực hiện chương trình: Khảo sát  
anh lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 Năm học 2017 – 2018 Từ ngày 07 tháng 5 đến ngày 12 tháng 5 năm 2018                         Trực tuần DC  –  Thực hiện chương trình: 35   Thứ, ngày, tháng
anh lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 Năm học 2017 – 2018 Từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 05 tháng 05 năm 2018                         Trực tuần 1C  –  Thực hiện chương trình: 34   Thứ, ngày, tháng
anh VUa Hung

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 Năm học 2017 – 2018 Từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 28 tháng 04 năm 2018                         Trực tuần 5D  –  Thực hiện chương trình: 33  
anh lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 Năm học 2017 – 2018 Từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 21 tháng 04 năm 2018                         Trực tuần 5C  –  Thực hiện chương trình: 32  
anh lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 Năm học 2017 – 2018 Từ ngày 09 tháng 4 đến ngày 14 tháng 04 năm 2018                         Trực tuần 4D  –  Thực hiện chương trình: 31  
29314666_2097630063853773_5948055604995031040_n

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 Năm học 2017 – 2018 Từ ngày 2 tháng 4 đến ngày 6 tháng 04 năm 2018                         Trực tuần 4C  –  Thực hiện chương trình: 30  
ANH 26.3

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 Năm học 2017 – 2018 Từ ngày 26 tháng 3 đến ngày 31 tháng 03 năm 2018                         Trực tuần 3D  –  Thực hiện chương trình: 29