Tin tức

anh lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 Năm học 2017 – 2018 Từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 27 tháng 5 năm 2018   Thứ, ngày, tháng Sáng
anh lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 Năm học 2017 – 2018 Từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 27 tháng 5 năm 2018                         Trực tuần 2D  –  Thực hiện chương trình:   Thứ, ngày, tháng
lichsukhiotruong

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 Năm học 2017 – 2018 Từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 19 tháng 5 năm 2018                         Trực tuần 2C  –  Thực hiện chương trình: Khảo sát  
anh lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 Năm học 2017 – 2018 Từ ngày 07 tháng 5 đến ngày 12 tháng 5 năm 2018                         Trực tuần DC  –  Thực hiện chương trình: 35   Thứ, ngày, tháng
anh lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 Năm học 2017 – 2018 Từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 05 tháng 05 năm 2018                         Trực tuần 1C  –  Thực hiện chương trình: 34   Thứ, ngày, tháng
31224943_2117184631898316_5316905848700665856_n

LỄ DÂNG HƯƠNG GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

“Dù ai đi ngược về xuôi  Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba.”          Từ bao đời nay, câu ca ấy vẫn in sâu trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam. Và…
anh VUa Hung

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 Năm học 2017 – 2018 Từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 28 tháng 04 năm 2018                         Trực tuần 5D  –  Thực hiện chương trình: 33  
anh lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 Năm học 2017 – 2018 Từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 21 tháng 04 năm 2018                         Trực tuần 5C  –  Thực hiện chương trình: 32  
anh lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 Năm học 2017 – 2018 Từ ngày 09 tháng 4 đến ngày 14 tháng 04 năm 2018                         Trực tuần 4D  –  Thực hiện chương trình: 31