Tin tức

hoa-dao-ngay-tet

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 Năm học 2017 – 2018 Từ ngày 15 tháng 01 đến ngày 21 tháng 01 năm 2018                         Trực tuần 4C  –  Thực hiện chương trình: 20  
17321647_612172085655879_39815641_n

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

LỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 19 Năm học 2017 – 2018 Từ ngày 08 tháng 01 đến ngày 13 tháng 01 năm 2018                         Trực tuần 3D  –  Thực hiện chương trình: 19  
anh-dep-mua-xuan-3

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18

LỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 18 Năm học 2017 – 2018 Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 07 tháng 01 năm 2018                         Trực tuần 2D  –  Thực hiện chương trình: 18  
11dcs DCSVN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

LỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 17 Năm học 2017 – 2018 Từ ngày 25 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017                         Trực tuần 2D  –  Thực hiện chương trình: 17  
1

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

LỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 16 Năm học 2017 – 2018 Từ ngày 18 tháng 12 đến ngày 23 tháng 12 năm 2017                         Trực tuần 2C  –  Thực hiện chương trình: 16  
Anh 22

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 Năm học 2017 – 2018 Từ ngày 11 tháng 12 đến ngày 16 tháng 12 năm 2017                         Trực tuần 1D  –  Thực hiện chương trình: 15  
Bo doi

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

                                                      LỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 14                    …
23519123_2032533670363413_6186791359546129786_n

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

LỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 13 Năm học 2017 – 2018 Từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 02 tháng 12 năm 2017                         Trực tuần 5D  –  Thực hiện chương trình: 13