Trường tôi Tiểu học Nam Cường

Tháng Chín 27, 2017 9:50 chiều

 

Bài dự thi đăng trên bản tin giáo dục số 14

Trường tôi Tiểu học Nam Cường

Người viết: Đoàn Thị Đào

Chức vụ: Giáo viên

 Đơn vị công tác: Trường tiểu học Nam Cường

 

 

Xin mời các bạn về thăm

Trường tôi Tiểu học Nam Cường thân yêu

Giáo viên trẻ khỏe phần nhiều

Hăng say rèn luyện học sinh mỗi ngày

Cảnh quan trường lớp đổi thay

Tường sơn, lớp học thêm thân thiện rồi

Cây xanh tỏa bóng rợp trời

Học Sinh chăm sóc hàng ngày không quên

Chất lượng nay đẫ đi lên

Đại trà chữ đẹp còn thêm luyện rèn

Văn hóa nền tảng vững bền

Giáo dục đạo đức giáo viên vững lòng

Cùng nhau đoàn kết, đồng tâm

Hoàn thành công việc, thầy – trò thêm vui.