Một số hình ảnh Cô và trò lớp 2D tổ chức chúc mừng các bạn sn trong tháng 11

Tháng Mười Một 17, 2017 8:16 sáng
23658902_358407134622307_7939055603321279277_n (1)

Chúng tớ là những bạn cùng sn trong tháng 11 đó các bạn a

 

23561694_358407027955651_6716511815476612303_n

Cô trò chúng mình chụp hình kỷ niệm

 

23621249_358407271288960_3924907734261471382_n

23698633_358368597959494_1350440678_o (1)

Lớp chúng mình rất rất vui!