ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY MÔN TIẾNG ANH

Tháng Một 29, 2019 3:17 chiều

              Cùng với sự phát triển vũ bảo của cuộc cách mạng khoa học công nghệ, chiến lược phát triển ngoại ngữ đã trở thành bộ phận tất yếu của chiến lược con người trong tương lai ở mọi quốc gia. Ngoại ngữ tạo điều kiện để cho các dân tộc trên thế giới các hiểu và xích lại gần nhau hơn. Liên tiếp trong nhiều năm qua ngàng giáo dục đã tổ chức các đợt tập huấn thay sách giáo khoa cũng như bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho giáo viên tiếng anh.

              Dưới đây là một phương pháp cụ thể: http://www.teachingenglish.org.uk/

 51069954_278569406152271_5391850592769409024_n

51099722_253626162198169_4118752158008999936_n

51086977_538472549968101_7359868997946310656_n

51146924_284556618896303_6498977670007619584_n

Giáo viên tiếng anh

Nguyễn Thị Hồng Vân