LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

Tháng Ba 4, 2019 8:24 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

Năm học 2018 – 2019

Từ ngày 04 tháng 02 đến ngày 10 tháng 03 năm 2019

                          Trực tuần 2C  –  Thực hiện chương trình: Tuần 26

 

Thứ, ngày, tháng Sáng Trực sáng Chiều Trực chiều
KA KB KC KA KB KC
Thứ hai

04/02

 

– Chào cờ đầu tuần

– Lên lớp

T Bình

C Hà

C Nụ

C Mẫn

C Mai

C Thắm

 

– Lên lớp

– Nâng cao chất lượng giữa HKI.

T Bình

C Hà

C Nụ

C Mẫn

C Mai

C Thắm

Thứ ba

05/02

 

– Lên lớp

– Tập huấn tại TH Nam Cường

– Tập huấn tại SGD (C Mai).

T Bình

C Hiền

C Nụ

C Mẫn

C Mai

C Thắm

 

– Lên lớp

– Tập huấn tại SGD (C Mai).

T Bình

C Hiền

C Nụ

C Mẫn

C Mai

C Thắm

Thứ tư

06/02

 

– Lên lớp

– Tập huấn tại TH Nam Đồng

T Bình

C Hà

C Nụ

C Mẫn

C Mai

C Thắm

 

– Lên lớp

 

T Bình

C Hà

C Nụ

C Mẫn

C Mai

C Thắm

Thứ năm

07/02

 

– Lên lớp

– Tập huấn tại TH Nam Giang.

T Bình

C Hiền

 

C Nụ

C Mẫn

C Mai

C Thắm

 

– Lên lớp

 

T Bình

C Hiền

 

C Nụ

C Mẫn

C Mai

C Thắm

Thứ sáu

08/3

 

– Lên lớp

 

T Bình

C Hà

C Nụ

C Mẫn

C Mai

C Thắm

 

– Lên lớp

 

T Bình

C Hà

C Nụ

C Mẫn

C Mai

C Thắm

Thứ bẩy

09/3

 

– CLB

C Hiền BV BV  

– Lên KHCT tuần

 

C Hà

C Hiền

BV BV
Chủ nhật

10/3

 

Nghỉ

 

GH

 

GH

 

GH

 

Nghỉ

 

BV

 

BV

 

BV