LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

Tháng Ba 23, 2019 9:23 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

Năm học 2018 – 2019

Từ ngày 25 tháng 03 đến ngày 31 tháng 03 năm 2019

                          Trực tuần 3D  –  Thực hiện chương trình: Tuần 29

 

Thứ, ngày, tháng Sáng Trực sáng Chiều Trực chiều
KA KB KC KA KB KC
Thứ hai25/03 – Chào cờ đầu tuần

– Lên lớp

T BìnhC Hà C NụC Nhạn C MaiC Hạnh – Lên lớp

 

T BìnhC Hà C NụC Nhạn C MaiC Hạnh
Thứ ba26/03 – Lên lớp

 

T BìnhC Hiền C NụC Nhạn C MaiC Hạnh – Lên lớp

 

T BìnhC Hiền C NụC Nhạn C MaiC Hạnh
Thứ tư27/03 – Lên lớp

– Họp tại PGD (T Bình)

C HiềnC Hà C NụC Nhạn C MaiC Hạnh – Lên lớp

 

C HiềnC Hà C NụC Nhạn C MaiC Hạnh
Thứ năm28/03 – Lên lớp

 

C HiềnC Hà C NụC Nhạn C MaiC Hạnh – Lên lớp

 

C HiềnC Hà C NụC Nhạn C MaiC Hạnh
Thứ sáu29/3 – Lên lớp

 

T BìnhC Hà C NụC Nhạn C MaiC Hạnh – Lên lớp

– Lao động VS

T BìnhC Hà C NụC Nhạn C MaiC Hạnh
Thứ bẩy30/3 – CLB  – SHCM C Hiền BV BV – Lên KHCT tuần

 

C Hiền BV BV
Chủ nhật31/3 – LĐVS – Hến máu tại NVH huyện GH BV BV Nghỉ

 

BV BV BV