Liên hệ

Trường Tiểu Học Nam Cường

Địa chỉ:  Xã Nam Cường, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Bà Nguyễn Thị Hoa   – Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại:  0919824745 , Email: truongtieuhocnc@gmail.com