Liên hệ

Trường Tiểu Học Nam Cường

Địa chỉ:  xã Nam Cường , huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Ông Vũ Xuân Bình   – Chức vụ:Hiệu Trưởng phụ trách
Điện thoại:  – Email: truongtieuhocnc@gmail.com