Hoạt động báo tường của tập thể các lớp nhân kỉ niệm ngày 20/11- Trường TH Nam Cường

Tháng Mười Một 19, 2017 9:42 sáng

 

4A

Tập thể lớp 4A

4B

Tập thể lớp 4B

4C

Tập thể lớp 4C

4D

Tập thể lớp 4D

 

 

 

 

4E

Tập thể lớp 4E

5A

Tập thể lớp 5A

5B

Tập thể lớp 5B

5C

Tập thể lớp 5C

 

 

5D

Tập thể lớp 5D

5E

Tập thể lớp 5E