LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

Tháng Mười Một 25, 2017 8:58 sáng

LỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 13

Năm học 2017 – 2018

Từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 02 tháng 12 năm 2017

                        Trực tuần 5D  –  Thực hiện chương trình: 13

 

Thứ, ngày, tháng Sáng Trực sáng Chiều Trực chiều
KA KB KC KA KB KC
Thứ hai27/11 – Chào cờ đầu tuần- Lên lớp. T BìnhC Hà C NụT Hoạt 

 

C MaiC Phượng – Lên lớp. T BìnhC Hà C NụT Hoạt 

 

C MaiC Phượng
Thứ ba28/11 – Lên lớp- KT Nền nếp T BìnhC Hiền  C NụT Hoạt 

 

 

 

C MaiC Phượng – Lên lớp  T BìnhC Hiền  C NụT Hoạt 

 

 

 

C MaiC Phượng
Thứ tư29/11 – Lên lớp T. BìnhC Hà C NụT Hoạt 

 

 

C MaiC Phượng – SHCM Tại Nam Minh ( Cô Nụ)- Trưng bày đồ dùng dạy học.  T. BìnhC Hà C NụT Hoạt 

 

 

C MaiC Phượng
Thứ năm30/11 – Lên lớp  C HàC Hiền C NụT Hoạt 

 

 

C MaiC Phượng – Lên lớp  C HàC Hiền C NụT Hoạt 

 

 

C MaiC Phượng
Thứ sáu01/12 – Lên lớp  T. BìnhC Hà C NụT Hoạt  C MaiC Phượng – Lên lớp T. BìnhC Hà C NụT Hoạt  C MaiC Phượng
Thứ bẩy02/12 – CLB – Cô Trâm TH Tại HN T Bình C Hiền C NụT Hoạt 

 

C MaiC Phượng   – HS nghỉ T Bình C Hiền C NụT Hoạt 

 

C MaiC Phượng
Chủ nhật03/12 Nghỉ BV BV BV Nghỉ BV BV BV