LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

Tháng Mười Hai 2, 2017 8:41 sáng

                                                      LỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 14

                                                            Năm học 2017 – 2018

                                    Từ ngày 04 tháng 12 đến ngày 9 tháng 12 năm 2017

                         Trực tuần 1C  –  Thực hiện chương trình: 14

 

Thứ, ngày, tháng Sáng Trực sáng Chiều Trực chiều
KA KB KC KA KB KC
Thứ hai04/12 – Chào cờ đầu tuần- Lên lớp. T BìnhC Hà C NụT Sáng

 

 

C MaiC Phương – Lên lớp.- Thi Hùng biện TA tại Nguyễn Hiền (C Nụ, C Ngọc, C Vân) T BìnhC Hà C NHạnT Sáng

 

 

C MaiC Phương
Thứ ba05/12 – Lên lớp- KT Nền nếp T BìnhC Hiền

 

C NụT Sáng

 

 

 

 

C MaiC Phương – Lên lớp

 

T BìnhC Hiền

 

C NụT Sáng

 

 

 

 

C MaiC Phương
Thứ tư06/12 – Lên lớp  T. BìnhC Hà C NụT Sáng

 

 

 

C MaiC Phương – Lên lớp  T. BìnhC Hà C NụT Sáng

 

 

 

C MaiC Phương
Thứ năm07/12 – Lên lớp

– KT CĐ: 4E, 1E

TD: 3E, Cô Ngọc Nhạc

C HàC Hiền C NụT Sáng

 

 

 

C MaiC Phương – Lên lớp

 

C HàC Hiền C NụT Sáng

 

 

 

C MaiC Phương
Thứ sáu08/12 – Lên lớp

 

T. BìnhC Hà C NụT Sáng

 

C MaiC Phương – Lên lớp  T. BìnhC Hà C NụT Sáng

 

C MaiC Phương
Thứ bẩy09/12 – KT làm đồ dùng- Đánh giá đảng viên cuối năm.

 

GH C NụT Sáng

 

 

C MaiC Phương   – HS nghỉ GH C NụT Sáng

 

 

C MaiC Phương
Chủ nhật10/12 Nghỉ BV BV BV Nghỉ BV BV BV