LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

Tháng Mười Hai 11, 2017 8:30 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

Năm học 2017 – 2018

Từ ngày 11 tháng 12 đến ngày 16 tháng 12 năm 2017

                        Trực tuần 1D  –  Thực hiện chương trình: 15

 

Thứ, ngày, tháng Sáng Trực sáng Chiều Trực chiều
KA KB KC KA KB KC
Thứ hai11/12 – Chào cờ đầu tuần- Lên lớp. T BìnhC Hà C NụC Nhạn

 

 

C MaiC Đào – Lên lớp.  T BìnhC Hà C NụC Nhạn

 

 

C MaiC Đào
Thứ ba12/12 – Lên lớp- Nộp các loại BC tại PGD (Cô Mai) T BìnhC Hiền

 

C NụC Nhạn

 

 

 

 

C MaiC Đào – Lên lớp

 

T BìnhC Hiền

 

C NụC Nhạn

 

 

 

 

C MaiC Đào
Thứ tư13/12 – Lên lớp  T. BìnhC Hà C NụC Nhạn

 

 

 

C MaiC Đào – SHCM  T. BìnhC Hà C NụC Nhạn

 

 

 

C MaiC Đào
Thứ năm14/12 – Lên lớp

– Cô Nu; C Ngọc, C Vân dự thi Hùng biện TA tại THCS Nam Tiến.

C HàC Hiền C NụC Nhạn

 

 

 

C MaiC Đào – Lên lớp

 

C HàC Hiền C NụC Nhạn

 

 

 

C MaiC Đào
Thứ sáu15/12 – Lên lớp

– Nhận bản thuyết trình từ miền 2 Nộp PGD.

T. BìnhC Hà C NụC Nhạn

 

C MaiC Đào – Lên lớp  T. BìnhC Hà C NụC Nhạn

 

C MaiC Đào
Thứ bẩy16/12 – CLB  GH C NụC Nhạn

 

 

C MaiC Đào   – HS nghỉ GH C NụC Nhạn

 

 

C MaiC Đào
Chủ nhật17/12 Nghỉ BV BV BV Nghỉ BV BV BV