LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

Tháng Mười Hai 18, 2017 7:03 sáng

LỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 16

Năm học 2017 – 2018

Từ ngày 18 tháng 12 đến ngày 23 tháng 12 năm 2017

                        Trực tuần 2C  –  Thực hiện chương trình: 16

 

Thứ, ngày, tháng Sáng Trực sáng Chiều Trực chiều
KA KB KC KA KB KC
Thứ hai18/12 – Chào cờ đầu tuần- Lên lớp. T BìnhC Hà C NụT Hoạt

 

 

C MaiC Thắm – Lên lớp.- Họp thi đồ dùng tại PGD (T Bình) C HiềnC Hà C NụT Hoạt

 

 

C MaiC Thắm
Thứ ba19/12 – Lên lớp  T BìnhC Hiền

 

C NụT Hoạt

 

 

 

 

C MaiC Thắm – Lên lớp

 

T BìnhC Hiền

 

C NụT Hoạt

 

 

 

 

C MaiC Thắm
Thứ tư20/12 – Lên lớp  T. BìnhC Hà C NụT Hoạt

 

 

 

C MaiC Thắm – Thi đồ dùng tại TH Nam Chấn.  T. BìnhC Hà C NụT Hoạt

 

 

 

C MaiC Thắm
Thứ năm21/12 – Lên lớp

 

C HàC Hiền C NụT Hoạt

 

 

 

 

C MaiC Thắm – Lên lớp

 

C HàC Hiền C NụT Hoạt

 

 

 

 

C MaiC Thắm
Thứ sáu22/12 – Lên lớp

 

T. BìnhC Hà C NụT Hoạt

 

C MaiC Thắm – Lên lớp  T. BìnhC Hà C NụT Hoạt

 

C MaiC Thắm
Thứ bẩy23/12 – CLB  GH C NụT Hoạt

 

 

C MaiC Thắm   – HS nghỉ GH C NụT Hoạt

 

 

C MaiC Thắm
Chủ nhật24/12 Nghỉ BV BV BV Nghỉ BV BV BV