LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

Tháng Mười Hai 25, 2017 10:03 sáng

LỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 17

Năm học 2017 – 2018

Từ ngày 25 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017

                        Trực tuần 2D  –  Thực hiện chương trình: 17

 

Thứ, ngày, tháng Sáng Trực sáng Chiều Trực chiều
KA KB KC KA KB KC
Thứ hai25/12 – Chào cờ đầu tuần- Lên lớp. T BìnhC Hà C NụT Sáng  C MaiC Hiên – Lên lớp.- Nộp BC ( C Hiền) T BìnhC Hà C NụT Sáng  C MaiC Hiên
Thứ ba26/12 – Lên lớp T BìnhC Hiền C NụT Sáng 

 

 

C MaiC Hiên – Lên lớp- Tiêm Phòng Viêm Gan B khu B T BìnhC Hiền C NụT Sáng 

 

 

C MaiC Hiên
Thứ tư27/12 – Lên lớp – Tiêm Phòng Viêm Gan B khu A T. BìnhC Hà C NụT Sáng 

 

C MaiC Hiên – SHCM T. BìnhC Hà C NụT Sáng 

 

C MaiC Hiên
Thứ năm28/12 – Lên lớp- Tiêm Phòng Viêm Gan B khu C C HàC Hiền C NụT Sáng 

 

 

C MaiC Hiên – Lên lớp C HàC Hiền C NụT Sáng 

 

 

C MaiC Hiên
Thứ sáu29/12 – Lên lớp T. BìnhC Hà C NụT Sáng C MaiC Hiên – Lên lớp T. BìnhC Hà C NụT Sáng C MaiC Hiên
Thứ bẩy30/12 – CLB GH C NụT Sáng  C MaiC Hiên   – HS nghỉ GH C NụT Sáng  C MaiC Hiên
Chủ nhật31/12 Nghỉ BV BV BV Nghỉ BV BV BV