LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18

Tháng Mười Hai 29, 2017 10:22 sáng

LỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 18

Năm học 2017 – 2018

Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 07 tháng 01 năm 2018

                        Trực tuần 2D  –  Thực hiện chương trình: 18

 

Thứ, ngày, tháng Sáng Trực sáng Chiều Trực chiều
KA KB KC KA KB KC
Thứ hai    01/01 – Nghỉ tết dương lịch. T BìnhC Hà C NụT Sáng  C MaiC Hiên – Nghỉ tết dương lịch. T BìnhC Hà C NụT Sáng  C MaiC Hiên
Thứ ba   02/01 – Lên lớp T BìnhC Hiền C NụT Sáng   C MaiC Hiên – Họp HT Tại Nam Hồng (Lấy đề thi) T BìnhC Hiền C NụT Sáng   C MaiC Hiên
Thứ tư   03/01  – Khảo sát chất lượng khối 4+5 T. BìnhC Hà BV  BV – Khảo sát chất lượng khối 2+3 T. BìnhC Hà BV  BV
Thứ năm    04/01 – Khảo sát CL khối 1; Các môn còn lại khối khác C HàC Hiền C NụC Phương  C MaiC Hiên – Khảo sát các môn còn lại các khối. C HàC Hiền C NụT Sáng   C MaiC Hiên
Thứ sáu    05/01 – Lên lớp- KS các môn còn lại T. BìnhC Hà C NụC Phương C MaiC Hiên – Chấm khảo sát.- HS nghỉ học GH BV BV
Thứ bẩy   06/01 – Thống kê chất lượng. GH BV BV – Thống kê chất lượng. GH GH GH
Chủ nhật   07/01 Nghỉ BV BV BV Nghỉ BV BV BV