LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

Tháng Một 6, 2018 8:17 sáng

LỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 19

Năm học 2017 – 2018

Từ ngày 08 tháng 01 đến ngày 13 tháng 01 năm 2018

                        Trực tuần 3D  –  Thực hiện chương trình: 19

 

Thứ, ngày, tháng Sáng Trực sáng Chiều Trực chiều
KA KB KC KA KB KC
Thứ hai08/01 – Chào cờ đầu tuần.- Lên lớp – Nộp DS Thi TDTT- Bắt đầu HKII T BìnhC Hà C NụT Hoạt  C MaiC Phượng – Lên lớp- Nộp các loại báo cáo ( C Nụ) T BìnhC Hà C NụT Hoạt  C MaiC Phượng
Thứ ba09/01 – Lên lớp- Kỷ niêm ngày HSSV T BìnhC Hiền  C NụT Hoạt 

 

 

 

C MaiC Phượng – Lên lớp.- Chấm lớp X – S – Đ T BìnhC Hiền  C NụT Hoạt 

 

 

 

C MaiC Phượng
Thứ tư10/01  – Lên lớp- Thi bóng bàn tại Vân Chàng (T Hồng, C Hiếu). T. BìnhC Hà C NụT Hoạt 

 

 

C MaiC Phượng – SHCM- Thi điền kinh tại N Dương (T Hồng, C Hiếu).  GH BV 

 

BV
Thứ năm11/01 – Lên lớp C HàC Hiền C Nụ

T Hoạt

 

C MaiC Phượng – Lên lớp  C HàC Hiền C Nụ

T Hoạt

 

C MaiC Phượng
Thứ sáu12/01 – Lên lớp  T. BìnhC Hà C NụT Hoạt  C MaiC Phượng – Lên lớp T. BìnhC Hà C NụT Hoạt  C MaiC Phượng
Thứ bẩy13/01 – CLB  GH BV  BV – Lên KHCTT GH BV  BV
Chủ nhật14/01 Nghỉ BV BV BV Nghỉ BV BV BV