LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

Tháng Một 13, 2018 7:58 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

Năm học 2017 – 2018

Từ ngày 15 tháng 01 đến ngày 21 tháng 01 năm 2018

                        Trực tuần 4C  –  Thực hiện chương trình: 20

 

Thứ, ngày, tháng Sáng Trực sáng Chiều Trực chiều
KA KB KC KA KB KC
Thứ hai15/01 – Chào cờ đầu tuần.- Lên lớp T BìnhC Hà C NụC Nhạn

 

C MaiC Phượng – Lên lớp  T BìnhC Hà C NụC Nhạn

 

C MaiC Phượng
Thứ ba16/01 – Lên lớp- KT: TD: Hiếu; CĐ, Hồng, Ngọc, Vân. T BìnhC Hiền

 

C NụC Nhạn

 

 

 

C MaiC Phượng – Lên lớp.

 

T BìnhC Hiền

 

C NụC Nhạn

 

 

 

C MaiC Phượng
Thứ tư17/01  – Lên lớp- KTTD: Hạng; CĐ: Trâm; Oanh Tin. T. BìnhC Hà C NụC Nhạn

 

 

C MaiC Phượng – Tập luyện PTNL 

 

T. BìnhC Hà C NụC Nhạn

 

 

C MaiC Phượng
Thứ năm18/01 – Lên lớp

– Tập huấn SGĐ; C Thảo tin (2 ngày)

C HàC Hiền  

C Nụ

C Nhạn

C MaiC Phượng – Lên lớp

 

C HàC Hiền  

C Nụ

C Nhạn

C MaiC Phượng
Thứ sáu19/01 – Lên lớp

– Nộp bộ câu hỏi PTNL về PGD (C.Thảo)

– KT HSSS

T. BìnhC Hà C NụC Nhạn C MaiC Phượng – Lên lớp- KT HSSS T. BìnhC Hà C NụC Nhạn C MaiC Phượng
Thứ bẩy20/01 – CLB

 

GH BV 

 

BV – Lên KHCTT GH BV 

 

BV
Chủ nhật21/01 Nghỉ BV BV BV Nghỉ BV BV BV