LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

Tháng Năm 6, 2018 8:18 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

Năm học 2017 – 2018

Từ ngày 07 tháng 5 đến ngày 12 tháng 5 năm 2018

                        Trực tuần DC  –  Thực hiện chương trình: 35

 

Thứ, ngày, tháng Sáng Trực sáng Chiều Trực chiều
KA KB KC KA KB KC
Thứ hai

7/5

 

–  Chào cờ đầu tuần

– Lên lớp

 

T Bình

C Hà

C Nụ

C Nhan

 

C Mai

C Thắm

 

– Lên lớp

 

T Bình

C Hà

C Nụ

C Nhan

 

C Mai

C Thắm

Thứ ba

08/5

 

– Lên lớp

 

T Bình

C Hiền

 

C Nụ

C Nhan

 

C Mai

C Thắm

 

– Lên lớp

 

T Bình

C Hiền

 

C Nụ

C Nhan

 

C Mai

C Thắm

Thứ tư

09/5

 

– Lên lớp

 

T Bình

C Hà

C Nụ

C Nhan

 

C Mai

C Thắm

 

– Lên lớp

 

T Bình

C Hà

C Nụ

C Nhan

 

C Mai

C Thắm

Thứ năm

10/5

 

– Lên lớp

– Lấy đề KS Khối 1

T Bình

C Hiền

C Nụ

C Nhan

 

C Mai

C Thắm

 

–  Lên lớp

– Khảo sát khối 1 tại khu A

T Bình

C Hiền

C Nụ

C Nhan

 

C Mai

C Thắm

Thứ sáu

11/5

 

– Lên lớp

 

T. Bình

C Hà

C Nụ

C Nhan

 

C Mai

C Thắm

 

– Lên lớp

– Đoàn Khuyết tật biểu diễn.

T. Bình

C Hà

C Nụ

C Nhan

 

C Mai

C Thắm

Thứ bẩy

12/5

 

– CLB

GH GH GH  

– Nghỉ

 

GH GH GH
Chủ nhật

13/5

 

– Nghỉ

 

 

BV

 

BV

 

BV

 

Nghỉ

 

BV

 

BV

 

BV