LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

Tháng Năm 12, 2018 7:26 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

Năm học 2017 – 2018

Từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 19 tháng 5 năm 2018

                        Trực tuần 2C  –  Thực hiện chương trình: Khảo sát

 

Thứ, ngày, tháng Sáng Trực sáng Chiều Trực chiều
KA KB KC KA KB KC
Thứ hai

14/5

 

–  Chào cờ đầu tuần

– Lên lớp

 

T Bình

C Hà

C Nụ

C Nhan

 

C Mai

C Thắm

 

– Khảo sát chát lượng cuối năm khối 2+4

 

GH BV

 

BV

 

Thứ ba

15/5

 

– Khảo sát chát lượng cuối năm khối 3+5

 

GH

 

BV

 

BV  

– Hội đồng chấm thi

 

HG

 

BV

 

BV
Thứ tư

16/5

 

– Lên lớp – KT các môn cong lại

 

T Bình

C Hà

C Nụ

C Nhan

 

C Mai

C Thắm

 

– Lên lớp – KT các môn cong lại

 

T Bình

C Hà

C Nụ

C Nhan

 

C Mai

C Thắm

Thứ năm

17/5

 

– Lên lớp

– Nộp BC các loại

– Thu Vở

T Bình

C Hiền

C Nụ

C Nhan

 

C Mai

C Thắm

 

–  Lên lớp

– Chấm vở sạch chữ đẹp

T Bình

C Hiền

C Nụ

C Nhan

 

C Mai

C Thắm

Thứ sáu

18/5

 

– Lên lớp

– Thu DS HSHT CTTH

T. Bình

C Hà

C Nụ

C Nhan

 

C Mai

C Thắm

 

– Lên lớp

 

T. Bình

C Hà

C Nụ

C Nhan

 

C Mai

C Thắm

Thứ bẩy

19/5

 

– Họp phụ huynh

GH GH GH  

– Nghỉ

 

GH GH GH
Chủ nhật

20/5

 

– Nghỉ

 

 

BV

 

BV

 

BV

 

Nghỉ

 

BV

 

BV

 

BV