LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

Tháng Năm 21, 2018 7:15 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

Năm học 2017 – 2018

Từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 27 tháng 5 năm 2018

                        Trực tuần 2D  –  Thực hiện chương trình:

 

Thứ, ngày, tháng Sáng Trực sáng Chiều Trực chiều
KA KB KC KA KB KC
Thứ hai

21/5

 

–  Chào cờ đầu tuần

– Lên lớp

– Tập huấn Stem(T Bình, C Thảo)

 

T Bình

C Hà

C Nụ

C Nhan

 

C Mai

C Thắm

 

–          Duyết học bạ khối 5.

–          Tổng hợp các loại BC.

 

GH BV

 

BV

 

Thứ ba

22/5

 

– Họp thi đua Tổ khối.

 

GH

 

BV

 

BV  

– Tổng hợp thi đua.

 

HG

 

BV

 

BV
Thứ tư

23/5

 

– Họp liên tịch

– Họp tại nhà VH huyện.

 

GH

 

BV

 

BV  

– Họp hội đồng

 

GH

 

BV

 

BV
Thứ năm

24/5

 

– Chuẩn bị tổng kết

– Đại hội khuyến học xã.

– Lên lớp – LĐVS

GH

 

BV

 

BV  

– Chuẩn bị mọi ĐK cho tổng kết.

T Bình

C Hiền

C Nụ

C Nhan

 

C Mai

C Thắm

Thứ sáu

25/5

 

– Tổng kết năm học

GH

 

BV

 

BV  

– Toàn trường nghỉ

 

GH

 

BV

 

BV
Thứ bẩy

26/5

 

– Duyệt học bạ

GH GH GH  

– Nghỉ

 

GH GH GH
Chủ nhật

27/5

 

– Nghỉ

 

 

BV

 

BV

 

BV

 

Nghỉ

 

BV

 

BV

 

BV