LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

Tháng Năm 28, 2018 2:11 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

Năm học 2017 – 2018

Từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 27 tháng 5 năm 2018

 

Thứ, ngày, tháng Sáng Trực sáng Chiều Trực chiều
KA KB KC KA KB KC
Thứ hai

28/5

– Hoàn thiện các sản phẩm Stem

– Hoàn thiện HS thi đua

 

T Bình

C Hà

C Nụ

C Nhan

 

C Mai

C Thắm

– Hoàn thiện các sản phẩm Stem

– Hoàn thiện HS thi đua

 

GH BV

 

BV

 

Thứ ba

29/5

 

– Hoàn thiện các sản phẩm Stem

– Hoàn thiện HS thi đua

– Dự đón Huân chương tại TH Nam Mỹ

 

GH

 

BV

 

BV  

– Hoàn thiện các sản phẩm Stem

– Hoàn thiện HS thi đua

 

HG

 

BV

 

BV
Thứ tư

30/5

 

– Hoàn thiện các sản phẩm Stem

– Hoàn thiện HS thi đua

 

GH

 

BV

 

BV  

– Hoàn thiện các sản phẩm Stem

– Hoàn thiện HS thi đua

 

GH

 

BV

 

BV
Thứ năm

31/5

 

– Hoàn thiện các sản phẩm Stem

– Hoàn thiện HS thi đua

 

GH

 

BV

 

BV  

– Hoàn thiện các sản phẩm Stem

– Hoàn thiện HS thi đua

 

GH

 

BV

 

BV
Thứ sáu

01/6

 

– Hoàn thiện các sản phẩm Stem

– Hoàn thiện HS thi đua

 

GH

 

BV

 

BV  

– 14h trưng bày các sản phẩm Stem tại Nguyễn Hiền

 

GH

 

BV

 

BV
Thứ bẩy

02/6

 

– Trưng bày đồ dùng tại THCS Nguyễn Hiền

GH GH GH  

– Trưng bày đồ dùng tại THCS Nguyễn Hiền

GH GH GH
Chủ nhật

03/6

 

– Lao động VS theo CV

 

GH GH GH  

Nghỉ

GH GH GH