LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5

Tháng Chín 29, 2018 8:20 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5

Năm học 2018 – 2019

Từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 6 tháng 10 năm 2018

                  Trực tuần 1D  –  Thực hiện chương trình: Tuần 5

 

Thứ, ngày, tháng Sáng Trực sáng Chiều Trực chiều
KA KB KC KA KB KC
Thứ hai

01/10

– Chào cờ đầu tuần- Lên lớp T BìnhC Hà C NụC Hoài C MaiC Hạnh – Lên lớp- KShS Yếu; TB T BìnhC Hà C NụC Hoài C MaiC Hạnh
Thứ ba

02/10

– Lên lớp- KShS Yếu; TB T. BìnhC. Hièn C NụC Hoài C MaiC Hạnh – Lên lớp- KShS Yếu; TB T. BìnhC. Hièn C NụC Hoài C MaiC Hạnh
Thứ tư

03/10

– Lên lớp T BìnhT Đạt C NhạnC Hoài C MaiC Hạnh – Hội nghị CC-VC T BìnhT Đạt C NhạnC Hoài C MaiC Hạnh
Thứ năm

04/10

– Lên lớp- Tập huấn CSDL Tai Nam Định C. HàC HIền C NhạnC Hoài C MaiC Hạnh – Lên lớp- Tập huấn CSDL Tại Nam Định C. HàC HIền C NhạnC Hoài C MaiC Hạnh
Thứ sáu

05/10

– Lên lớpThi TDTT: Bóng bàn (Vân chàng) Cờ vua(PGD) Điền kinh(N Hùng) C. HàC Hiền C NụC Hoài CMai C.Hạnh – Lên lớp- LĐVS 16h30p C. HàC Hiền C NụC Hoài C MaiC Hạnh
Thứ bẩy

06/10

– CLB  GH GH GH – Lên KH CT Tuần  GH GH GH
Chủ nhật

07/10

Tổng LĐVS  BV  BV  BV Nghỉ  BV  BV  BV