LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6

Tháng Mười 5, 2018 9:38 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6

Năm học 2018 – 2019

Từ ngày 08 tháng 10 đến ngày 14 tháng 10 năm 2018

                  Trực tuần 2C  –  Thực hiện chương trình: Tuần 6

 

Thứ, ngày, tháng Sáng Trực sáng Chiều Trực chiều
KA KB KC KA KB KC
Thứ hai

08/10

 

– Chào cờ đầu tuần

– Lên lớp

T Bình

C Hà

C Nụ

C Hoài

C Mai

C Hạnh

 

– Lên lớp

 

T Bình

C Hà

C Nụ

C Hoài

C Mai

C Hạnh

Thứ ba

09/10

 

– Lên lớp

– TK lớp X-S-D-AT

– KT CT PCGD Miền 2

T. Bình

C. Hièn

C Nụ

C Hoài

C Mai

C Hạnh

 

– Lên lớp

– KShS Yếu; TB

T. Bình

C. Hièn

C Nụ

C Hoài

C Mai

C Hạnh

Thứ tư

10/10

 

– Lên lớp

– SGD KT các trường

T Bình

T Đạt

C Nhạn

C Hoài

C Mai

C Hạnh

 

– SHCM tai Khu B.

– Dự Stem tại N Tiến.

 

T Bình

T Đạt

C Nhạn

C Hoài

C Mai

C Hạnh

Thứ năm

11/10

 

– Lên lớp

– KT HSSS GV

C. Hà

C HIền

C Nhạn

C Hoài

C Mai

C Hạnh

 

– Lên lớp

 

C. Hà

C HIền

C Nhạn

C Hoài

C Mai

C Hạnh

Thứ sáu

12/10

 

– Lên lớp

 

C. Hà

C Hiền

C Nụ

C Hoài

C Mai

C Hạnh

 

– Lên lớp

– LĐVS 16h30p

C. Hà

C Hiền

C Nụ

C Hoài

C Mai

C Hạnh

Thứ bẩy

13/10

 

– CLB

 

GH

GH GH  

– Lên KH CT Tuần

 

GH

GH GH
Chủ nhật

14/10

Nghỉ  

BV

 

BV

 

BV

Nghỉ  

BV

 

BV

 

BV