SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG VIỆT LỚP 1

Tháng Mười 8, 2018 7:58 sáng

      Sách giáo khoa Tiếng Việt 1 hiện hành hay sách giáo khoa Tiếng Việt công nghệ giáo dục 1 thì đều hướng tới mục đích là dạy cho các em kĩ năng đọc đúng, viết đúng. Thông qua các giờ học Tiếng Việt học sinh đọc, viết các âm, các vần một cách chính xác, từ đó biết ghép các âm, vần với nhau để tạo thành tiếng. Sự khám phá ra các từ ngữ mới giúp các em thích thú vì mỗi ngày lại được học thêm nhiều điều mới lạ… Nhưng với việc dạy theo sách Tiếng Việt công nghệ giáo dục 1 thì bản thân tôi nhận thấy có những ưu điểm sau:

  • Học sinh nắm chắc cấu tạo từ vì được học theo 5 mẫu.
  • Học sinh biết đặt đúng dấu thanh vào âm chính. ( Điều này khi dạy theo chương trình hiện hành thì học sinh còn hay nhầm lẫn).
  • Học sinh đọc đúng và nắm chắc luật chính tả như: c/k/q; ng/ngh; g/gh; d/gi/r; nguyên âm đôi…
  • Sau khi học xong 5 mẫu thì học sinh có thể đọc được các loại văn bản vì các em đã được học cả 4 mẫu chữ: chữ thường; chữ hoa; chữ in thường và chữ in hoa (Điều này khi dạy theo chương trình hiện hành thì học sinh sinh còn lúng túng).
  • Việc đọc hiểu văn bản của học sinh cũng có nhiều tiến bộ.

         Để nâng cao chất lượng giáo dục môn Tiếng Việt cho học sinh khối 1 cũng như các khối khác, giáo viên cần sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học giúp học sinh phát triển một cách toàn diện về đức – trí – thể – mĩ.

Giáo viên CN lớp 1A

                                                                                                                                                                     Trần Phương