Thầy và trò trường Tiểu học Nam Cường tiếp tục phong trào làm tổng vệ sinh môi trường, chung tay xây dựng Nông thôn mới

Tháng Năm 7, 2018 6:40 chiều

Một số hình ảnh tại các khu của Trường Tiểu học Nam Cường tham gia lao động vào sáng ngày 6/5/2018.

31959484_2124916447791801_148136548775231488_n

32156556_2124916554458457_6317805671605600256_n

31960549_2124916644458448_5066986662433652736_n

 

31542855_2171666836438348_7881924854050455552_n

31950170_2171667473104951_3945159750387236864_n
31542855_2171666836438348_7881924854050455552_n